Verzorging

Bij de verzorging, huisvesting en voeding van onze paarden en pony’s worden zoveel mogelijk de principes van het Natural Horsemanship aangehouden. Dit houdt in dat er zo weinig mogelijk gebruik wordt gemaakt van “onnatuurlijke” hulpmiddelen, zoals dekens, hoefijzers, etc. Zie de site www.paardnatuurlijk voor meer informatie over het Natural Horsemanship.

Verder worden
de dieren het grootste gedeelte van het jaar gehuisvest in diverse weilanden aan huis en in de nabije omgeving. De weilanden waar de paarden staan zijn veelal omringd door een sloot en altijd voorzien van schrikdraad en een weidepomp. Allen tijdens de wintermaanden (december t/m maart) worden de pony’s binnen gestald indien noodzakelijk. Hiervoor zijn diverse groepsstallen en enkele grote boxen beschikbaar. We proberen de samenstelling van de groepen te behouden wanneer de ;paarden naar stal gaan, zodat de rangorde al bepaald is en de groepen ook tijdens de wintermaanden rustig staan.

De paarden en pony’s van onze pensionstalling zijn verdeeld over verschillende groepen: er zijn twee Shetland-groepen (een groep ruinen en een groepje merries), twee groepen met grotere pony's (ook merries en ruinen apart), een groep met paarden, en een groep met de alleroudste pony's. De dieren worden in principe ingedeeld op rantsoen, maar meestal gaat dit hand in hand met het formaat.

De Shetlanders staan in onze speciale "Shetland-weilanden", twee weilanden van ongeveer 1 hectare. Dit zijn weilanden met weinig gras, dus uitermate geschikt voor de kleintjes aangezien die vaak erg gevoelig zijn voor hoefbevangenheid en overgewicht. Tevens zijn deze weilanden voorzien van extra draadjes onder de "gewone" afrastering.

De grote pony's proberen we ook vrij schraal te gehouden, omdat zij net als onze Shetlanders soms gevoelig zijn voor hoefbevangenheid of overgewicht. In principe staan deze pony's het hele jaar door in dezelfde wei, en is deze opgedeeld in verschillende stukken. Door de pony's telkens een ander stuk wei te geven hebben zij wel constant gras tot hun beschikking, maar wordt het rantsoen wel beperkt. In deze groepen vind je bijvoorbeeld Haflingers, een New Forest en een Welsh-pony

De groep met paarden is het grootst en wisselt regelmatig van wei. We hebben in totaal ruim 40 hectare aan weilanden tot onze beschikking, waardoor we de dieren het hele jaar door kunnen omweiden. Dit om ervoor te zorgen dat zij altijd voldoende gras tot hun beschikking hebben. . De samenstelling van deze groep is heel divers, en varieert van NRPS tot Fries, en van KWPN-er tot Draver.

Tenslotte is er nog ons groepje oude pony's. Dit zijn dieren die eigenlijk niet meer goed in de gewone groep mee kunnen, omdat ze te oud zijn of te zeer geblesseerd. Zij staan in een extra volle wei en krijgen ook extra aandacht en aanvullende verzorging in verband met hun leeftijd. Tijdens de wintermaanden worden zij dagelijks bijgevoerd en krijgen zij naast ruwvoer ook krachtvoer.